- GẠO

Gạo trắng hạt dài

Gạo trắng hạt dài là một nguồn cung cấp carbohydrates lớn và do đó, gạo hoạt động như một nguồn nhiên liệu cho cơ thể. Carbohydrate có trong hạt gạo cung cấp nguồn năng lượng không đổi. Tinh bột có trong gạo có lợi cho bệnh nhân tiểu đường vì nó có hàm lượng carbohydrate rất thấp so với các loại thực phẩm giàu tinh bột khác. Giá trị dinh dưỡng cao Cả gạo trắng và gạo lứt đều có giá trị dinh dưỡng độc đáo riêng biệt. Gạo trắng có nhiều chất khoáng như canxi và sắt; nó cũng rất giàu vitamin, chẳng hạn như niacin, vitamin D, thiamine và riboflavin. Gạo lứt ở một khía cạnh khác lại là một nguồn chất xơ tốt. Do đó, gạo lứt rất thích hợp với những người cần cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, gạo cũng chứa rất ít chất béo bão hòa và cholesterol. Điều này giúp nó trở thành một trong những thực phẩm lành mạnh cho tim. Long grain white rice is a great source of carbohydrates and therefore, rice acts as a fuel source for the body. Carbohydrates present in rice grains provide constant energy. Rice starch is beneficial for diabetics because it has a very low carbohydrate content compared to other starchy foods. High nutritional value Both white rice and brown rice have a unique unique nutritional value. White rice has a lot of minerals like calcium and iron; It is also rich in vitamins, such as niacin, vitamin D, thiamine and riboflavin. Brown rice in another aspect is a good source of fiber. Therefore, brown rice is suitable for people who need to improve their digestive system. Besides, rice also contains very little saturated fat and cholesterol. This makes it one of the healthiest foods for the heart.
Gluten-free food Rice does not contain gluten and therefore, it can easily be included in the diet of people with celiac disease and those who are allergic to proteins such as wheat, barley, rye and oats. Types of Long Grain White Rice: 5% Long Grain White Rice 10% Long Grain White Rice Plate 15% Long Grain White Rice Plate 25% Long Grain White Rice Plate 100% Long Grain White Rice
Thực phẩm không chứa gluten Gạo không chứa gluten và do đó, nó có thể dễ dàng được bao gồm trong chế độ ăn uống của những người bị bệnh celiac và những người bị dị ứng với protein như trong lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và yến mạch. Các loại Gạo Trắng Hạt Dài:
 • Gạo Trắng Hạt Dài 5% Tấm
 • Gạo Trắng Hạt Dài 10% Tấm
 • Gạo Trắng Hạt Dài 15% Tấm
 • Gạo Trắng Hạt Dài 25% Tấm
 • Gạo Trắng Hạt Dài 100% Tấm
 •  
 •  
 • Gạo trắng hạt dài 100% Tấm  …………………………………………………………..
  Specifications
  Broken % (max) (3/4 basis) 100
  Moisture % (max) 14.00
  Damaged kernels % (max)
  Yellow kernels % (max)
  Chalky kernels % (max) (3/4 basis)
  Red & red streak kernels % (max)
  Foreign matter % ( max)
  Immature kernels % (max)
  Glutinous rice % (max)
  Paddy (grains/kg) (max)
  Purity % (min)
  Average length of whole grain (mm)
  Milling degree
  Crop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *