- GẠO

Gạo nếp Long An

– Nếp Long An là giống được trồng ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nổi bật nhất là tỉnh Long An và Đồng Tháp, có dạng hạt mỡ, dài, có màu trắng đục, mềm cơm rất dính.

 – Nếp Long An là nguyên liệu để làm nên nhiều loại bánh dân gian. Đặc biệt sản phẩm còn dùng làm rượu nếp chất lượng cao và mang đậm chất truyền thống của người dân vùng Đồng bằng sông nước. 

Thành phần dinh dưỡng:

– Protein: 5.87 % – Vitamin B1: 0.78 mg/100g
– Carbohydrate: 78.78 % – Vitamin B3: 6 mg/100g
– Vitamin A: 0.369 mg/g

Gạo nếp Long An

Specifications
Broken % (max) (3/4 basis)10%
Moisture % (max)14.0%
Damaged kernels % (max)3.30%
Yellow kernels % (max)3.30%
Chalky kernels % (max) (3/4 basis)
Red & red streak kernels % (max)1.0%
Foreign matter % ( max)1.0%
Immature kernels % (max)
Glutinous rice % (max)
Paddy (grains/kg) (max)15%
Purity % (min) thiểu)
Average length of whole grain (mm)
Milling degreeWell-milled
CropCurrent

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *